C E N O V N I K

servis računara Čip IN - cenovnik serviserskih usulga:

Instalacija sistema sa drajverima (GPU + MB)................................................
1200 din
Instalacija paketa pratećih aplikacija....................................................................
500 din
Instalacija aplikacije po zahtevu naručioca......................................................
500 din
Optimizacija već instaliranog operativnog sistema........................................
500 din
Instalacija drajvera ili njihova nadogradnja.....................................................
500 din
Nabavka drajvera po zahtevu naručioca..........................................................
500 din
Čišćenje sistema od virusa i instalacija novog AV (cena za prvi sat)..
1000 din
Back up podataka - cena za 5GB (ili rezanje na jedan DVD)....................
300 din
Spašavanje podataka sa ispravnog ili oštećenog medija........................
3000 din
Dijagnostika kvara u servisu (bez obzira da li klijent popravlja).....
besplatno
Dijagnostika kvara na terenu ukoliko klijent odustane od popravke...
700 din
Dijagnostika daljinskim putem (obavezan pristup internetu)..............
besplatno
Čišćenje kućišta, napajanja i zamena paste na procesoru.....................
1000 din
Čišćenje kućišta i zamena paste na procesoru..............................................
700 din
Čišćenje napajanja od prašine...............................................................................
500 din
Čišćenje laptopa..........................................................................................................
2000 din
Testiranje komponente računara na zahtev (cena za prvi sat rada)..
500 din
Zamena komponente desktop računara (uračunata inst. drajvera)......
500 din
Zamena komponente na laptopu (uračunata instalacija drajvera)......
1200 din
Sklapanje računara (samo usluga) od klijentovih komponenti................
1500 din
Zamena matične ploče na desktop računaru (samo usluga)....................
1000 din
Montaža jednog kulera na kućištu (80x80, 92x92, 120x120)(usluga)........
250 din
Podešavanje rutera (u cenu uključena i instalacija po potrebi)..............
1000 din
Umrežavanje računara (cena po jednom računaru)....................................
1000 din
Mesečno održavanje personalnog računara(2 daljinske optimizacije)
500 din

servis računara Čip IN - cenovnik ostalih usluga:

Edukacija iz oblasti IT - sat vremena................................................................
1000 din
Izrada elektronskog obrasca (PDF) prosečna A4 strana..........................
500 din
Već ranije izrađen elektronski obrazac (PDF)..................................................
250 din
Dorada fonta -dodavanje yu latiničnih slova(ako licenca dozvoljava)
500 din
Kreiranje Vašeg fonta od sličica slova (formata 300x300)........................
3000 din
SEO napredni nivo, cena za mesečno održavanje - nadgradnju........
9000 din
SEO standardni nivo, cena za mesečno održavanje - nadgradnju....
5000 din
SEO osnovni nivo, cena za postavku (gratis uz web dizajn)................
1000 din
Izrada WEB prezentacije sat rada(kon. cena je prema obimu posla)
1000 din
Izrada aplikacionog sofware-a - nominalni sat rada...............................
1000 din
Izrada loga, maskote, zaštitnih boja, identiteta firme ili proizvoda..
5000 din
Izrada banera............................................................................................................
2000 din
Zakup baner mesta na sajtu 200x100 (mesečna cena)................................
1000 din
Zakup baner mesta na sajtu 100x100 (mesečna cena)..................................
500 din
Zakup baner mesta na sajtu 180x100 (mesečna cena)..................................
800 din
Sat rada (naplaćuje se po započetom satu)....................................................
1000 din
Izlazak na teren...........................................................................................................
700 din
Za sve ostale usluge koje se ne nalaze u cenovniku pojedinačno važi cena po utrošenom radnom satu. Prema ispostavljenom zahtevu Čip IN Servis Računara izračunava broj potrebnih radnih sati, formira cenu usluge i unapred je saopštava naručiocu. Sve cene su sa PDV-om.