Posted on

Windows 10 privatnost i podešavanja

Logo windows 10

Malo ko čita ugovor odnsono uslove korišćenja programa, već ih jednostavno samo prihvati, a to je jedan od aspekata na koji Vam Čip IN servis računara ovim člankom skreće pažnju. Ovaj ugovor nije uvek isti za svaki novoizašli operativni sistem, već je podložan promenama čak i kada su verzije u pitanju. U ovom poslednjem koji se odnosi na Windows 10, Microsoft navodi da ima pravo da putem nekih aplikacija čita i mejlove, poruke i koristi lične podatke na više različitih načina. Zato je neophodno odmah na početku obratiti pažnju na podešavanja operativnog sistema vezanih za privatnost. Servis računara Čip IN to uvek obavi za Vas, kada je angažovan, u sklopu same instalacije operativnog sistema. Dakle sve ulazi u istu cenu usluge.

podešavanja windows 10

Da bismo pristupili meniju odnsono prozoru u kome se vrše podešavanja privatnosti iz ovog glavnog prozora podešavanja neophodno je da izaberemo ikonicu sa katancem odnosno Privatnost(Privacy). Otvara nam se sledeći prozor u hijerarhiji koji sadrži trinaest novih blokova sa opcijama za podešavanje, kao što se može videti na sledećoj slici.

privacy settings windows 10

Osnovna stvar i najbitnija ukoliko želimo zaštiti svoju privatnost jeste način na koji koristimo operativni sistem. Mno9go sigurnija varijanta je koristiti ga putem lokalnog Windows naloga. Tačno je da se tako gube mnoge opcije i mogućnosti ali opet treba preispitati da li su nam one zaista i potrebne. Ukoliko jesu onda ovo podešavanje privatnosti itekako dobija na značaju.

Na primer ukoliko koristimo Microsoftov nalog a ne lokalni, a ne koristimo windows prodavnicu onda nam nije neophodno da toj aplikaciji dajemo neka ovlašćenja koja će uticati na zaštitu naše privatnosti. Suština je da sve što Vam nije potrebno i što ne koristite isključite ili blokirate pristup onim stvarima koje želite da sačuvate za sebe. Opet treba imati u vidu da je ipak osnovni cilj Microsofta samo da pruži što bolju ili kvalitetniju uslugu i da u tom cilju pre svega preuzima podatke ili prati aktivnosti. Znači ako uoči da se Vaša interesovanja kreću ka filmskoj umetnosti serviraće ponude ili reklame vezane za tu oblast.

U svakom slučaju nije prijatno da Vam bilo ko čita Vaše privatne poruke u mejlovima iz bilo kog razloga, tako da je sigurno važno blokirati takvu stvar (Messaging). Takođe nije prijatno i da aplikacije same po sebi koriste Vašu kameru prema sopstvenim željama, već je i to neophodno onemogućiti. Inače sva ova podešavanja su kvalitetno odrađena i tehnički se svode na nivo aplikacije. To znači da možete recimo smao Skajpu(Skype) ostaviti da koristi kameru a svim ostalim aplikacijama to onemogućiti. Imajte u vidu da podešavanje morate proveriti prilikom svake nove isntalacije neke od aplikacija.

Cortana još uvek ne radi na našem području ali ona je zapravo aplikacija ili deo Windowsa koji najviše i zadire u privatnost jer se radi o virtuelnom asistentu koji Vas mora upoznati da bi znao šta da Vam ponudi.

Servis računara Čip IN smatra da je Microsoft više nego kvalitetno odradio podešavanja opcija privatnosti. Dobra mogućnost jeste upravo da možete potražiti i putem pretraživača u gornjem desnom uglu opciju koju želite podesiti. To nije novost, već je i ranije viđeno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*