C E N O V N I K

servis računara Čip IN - cenovnik serviserskih usulga:

Instalacija sistema WIN10 sa drajverima i pratećim aplikacijama..........
1500 din
Instalacija sistema sa drajverima WIN7, XP, Vista, Ubuntu......................
1500 din
Instalacija paketa pratećih aplikacija....................................................................
500 din
Instalacija aplikacije po zahtevu naručioca......................................................
500 din
Optimizacija već instaliranog operativnog sistema......................................
1200 din
Instalacija drajvera ili njihova nadogradnja.....................................................
1000 din
Nabavka drajvera po zahtevu naručioca..........................................................
500 din
Čišćenje sistema od virusa i instalacija novog AV (cena za prvi sat)..
1200 din
Back up podataka - cena za 5GB (ili rezanje na jedan DVD)....................
300 din
Spašavanje podataka sa ispravnog ili oštećenog medija........................
3000 din
Dijagnostika kvara desktopa ili laptopa...................................................
1000 din
Podešavanje aplikacije(na primer Outlook-a i slično)....................................
500 din
Instalacija elektronskog potpisa..............................................................
1000 din
Čišćenje kućišta, napajanja i zamena paste na procesoru.....................
1200 din
Zamena paste na procesoru..........................................................................
800 din
Instalacija e-bankinga.............................................................................
1000 din
Čišćenje laptopa..........................................................................................................
2000 din
Testiranje komponente računara na zahtev (cena za prvi sat rada)..
500 din
Zamena komponente desktop računara (uračunata inst. drajvera)......
500 din
Zamena komponente na laptopu (uračunata instalacija drajvera)......
1200 din
Sklapanje računara (samo usluga) od klijentovih komponenti................
2000 din
Zamena matične ploče na desktop računaru (samo usluga)....................
1200 din
Montaža jednog kulera na kućištu (80x80, 92x92, 120x120)(usluga)........
250 din
Podešavanje rutera (u cenu uključena i instalacija po potrebi)..............
1000 din
Umrežavanje računara (cena po jednom računaru)....................................
1000 din
Nabavka i nadogradnja BIOS-a .....................................................................
500 din

servis računara Čip IN - cenovnik ostalih usluga:

Edukacija iz oblasti IT - sat vremena................................................................
1200 din
Izrada elektronskog obrasca (PDF) do 20 popunjivih polja....................
500 din
Vođenje naloga na društvenoj mreži(prema obimu posla već od:)..
3000 din
Dorada fonta -dodavanje yu latiničnih slova(ako licenca dozvoljava)
1000 din
Kreiranje Vašeg fonta od sličica slova (formata 300x300)........................
3000 din
SEO napredni nivo, cena za mesečno održavanje - nadgradnju......
12000 din
SEO standardni nivo, cena za mesečno održavanje - nadgradnju....
7000 din
SEO osnovni nivo, cena za postavku (gratis uz web dizajn)................
2000 din
Izrada WEB prezentacije sat rada(kon. cena je prema obimu posla)
1250 din
Izrada aplikacionog sofware-a - nominalni sat rada...............................
1250 din
Izrada loga, maskote, zaštitnih boja, identiteta firme ili proizvoda..
6000 din
Izrada banera............................................................................................................
2500 din
Zakup baner mesta na sajtu 200x100 (mesečna cena)................................
1000 din
Zakup baner mesta na sajtu 100x100 (mesečna cena)..................................
500 din
Sat rada (naplaćuje se po započetom satu)....................................................
1200 din
Izlazak na teren......................................................................................................
2000 din
Za sve ostale usluge koje se ne nalaze u cenovniku pojedinačno važi cena po utrošenom radnom satu. Prema ispostavljenom zahtevu Čip IN Servis Računara izračunava broj potrebnih radnih sati, formira cenu usluge i unapred je saopštava naručiocu. Sve cene su sa PDV-om.