Java sistemski paket

Preuzimanje JAVA instalacije

Datum: poslednja verzija
Proizvođač: Oracle Corporation
Vrednost: besplatno
Vrsta: Softver
Kategorija: Sistemski
Operativni sistem: Windows, Linux, macOS

Java predstavlja paket računarskog softvera koji je razvijen u korporaciji "Sun Microsystems" od strane Džejmsa Goslinga tokom poslednje decenije 20. veka. Prva verzija se pojavila 23.01.1996. godine i ovaj paket je napisan prevashodno u Java programskom jeziku, zatim C++ i C jezicima, odnosno asembleru koji je najniži nivo jezika koji predstavlja mašinski jezik u programerskom kodu u čitljivom obliku ljudima. Kasnije je Oracle otkupio ovaj proizvod i trenutno svakodnevno radi na njegovom održavanju i unapređivanju.

Java paket omogućuje neophodan sistem, okruženje za razvoj i pokretanje aplikativnog softvera. Primenjiv je na više platformi: Windows, MacOS i Linux. Bez ovog paketa java aplikacije ili apleti se ne mogu reprodukovati na računarima i zato je od vitalnog značaja, jer java prožima gotovo sve na internetu. Svaki računar treba da ga ima instaliranog i uz instalaciju sistema servis računara Čip IN svima instalira i ovaj paket, naravno uvek poslednju ažurnu verziju. HTML stranice redovno koriste javu i gotovo da se sajt ne može ni zamisliti bez jave.

Preuzimanje:

instalacija
deinstalacija

Servis računara Čip In Beograd