Team viewer aplikacija
Team viewer aplikacija

Preuzimanje Team Viewer instalacije

Datum: poslednja verzija
Proizvođač: Team Viewer AG
Vrednost: besplatno za F.L.
Vrsta: Softver
Kategorija: Komunikacijski
Operativni sistem: Windows, Linux, macOS, iOS, Android

Team Viewer je softer koji služi za daljinski pristup računaru i omogućava da se obavi održavanje ciljanog računara, kao i transfer podataka i još pregršt različitih funkcija. Njegovo korišćenje je besplatno za nekomercijalne svrhe, dok je u suprotnom potrebna plaćena licenca. Besplatna verzija se ne može koristiti za internu LAN mrežu i računare u njoj, već samo preko interneta.

Korišćenje je veoma jednostavno, nisu potrebna nikakava posebna podešavanja. Kada se aplikacija pokrene i njen prozor otvori, jasno se ugledaju u odeljku "ALLOW REMOTE CONTROL" ZOUR ID i PASSWORD. Konekcija se uspostavlja tako što se ova dva podatka dostave onome ko želi da se prijavi na ciljani računar i on ih unese u polje PARTNER-ID, a zatim i lozinka.

Vremenom je alatka sve više bila usavršavana, tako da danas sadrži i modul za sastanke. Osim toga dobila je niz funkcija u smislu da nadgleda sve ekrane na ciljanom računaru, ulazi u safe mode, restartuje računar i slično.

Preuzimanje:

instalacija

Servis računara Čip In Beograd