Tantum possumus quantum scimus – Toliko možemo koliko znamo.

Upotreba kolačića i ponešto o njima

Ovaj sajt koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao svoj rad i brzinu funkcionisanja. Kolačići su davno postali standard u internet okruženju, ali politika njihovog korišćenja i nove bezbednosne norme nalažu i nov način pristupa njima. S toga je neophodno reći i objasniti korisniku, šta se zapravo dešava u komunikaciji između njegovog uređaja i servera na kome je postavljen sajt kome pristupa. Servis računara Čip IN prati i poštuje sve utemeljene vrednosti, standarde.

Šta su kolačići?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi, koje kreira server na Vašem mediju, odnosno računaru i u sebi sadrže najčešće jednostavne podatke, na primer korisničko ime i lozinku. Kolačić je jedinstven za svaki računar i upravo to i jeste svrha da server prilikom pristupa prepozna Vaš računar i doživlaj na sajtu prilagodi Vašim prethodno istaknutim željama i potrebama. Odnsono u nekim slučajevima server samostalno na osnovu praćenja Vašeg ponašanja određuje način plasiranja sadržaja samog sajta, portala. Servis računara Čip In ne koristi kolačiće u ovom smislu.

Da li su kolačići opasni i da li prenose viruse?

podešavanja u Firefoxu

Ne. Sami kolačići nisu opasni i ne prenose viruse, međutim mogu biti predmet napada hakera i preuzimanjem podataka iz njih targetirani računar, odnosno njegov vlansik ili korisnik može biti ugrožen u nekom smislu.

Upotrebom kolačića, sajt Vam pruža daleko veći ugođaj. Prilikom konekcije na sajt, server na kome se sajt nalazi, čita kolačiće, uzima informacije iz njih i na osnovu tih informacija Vam plasira odgovarajuću sadržinu. Otprilike to možete shvatiti kao situaciju u kojoj se kelner u restoranu potrudi oko Vas, a mogao je jednostavno stajati i zabeležiti porudžbinu.

Svaki korisnik interet pregledača u svojim podešavanjima može zabraniti kolačiće, isključiti ih po nivoima, ili ih po potrebi obrisati. Ali brisanjem kolačića korisnik umanjuje sopstveni ugođaj na sajtu. Međutim osim toga, brisanjem osigurava da niko ne može doći do sadržaja koji kolačić u sebi nosi, ni server sa punim ovlašećenjem, ni bilo ko drugi bez ovlašćenja.

Vrste kolačića

Kolačići postoje već dugo vremena, i prvi su služili za prenos informacija, kao što su na primer podaci za pristup sajtu. Takvi podaci su se slali u neizmenjenom obliku. Neki ove kolačiće nazivaju magičnim. Njihovim razvojem nastali su današnji HTTP odnosno internet kolačići. Svi kolačići se odnose na sesije, a sesija je jedna poseta sajtu. Osnovna uloga kolačića jeste da server prepozna Vaš računar, što nužno ne znači i da prepozna korisnika računara. Dalje se kolačići dele prema svojoj postojanosti na one koji su trajni (persistent cookies) i one koji traju za vreme jedne sesije, jednog boravka na sajtu(session cookies). Dakle trajni ostaju zabeleženi dok se ne obrišu, a kratkotrajni se sami brišu ili nestaju nakon završetka sesije. Međutim Vi možete u pregledaču putem podešavanja odrediti da se svi kolačići brišu nakon zatvaranja sesije. Iza ovoga kolačići se dele prema svom konkretnom zadatku ili svrsi. Tu su sada kolačići zaduženi za performanse na sajtu, zatim lični ili personalizovani, prateći/tracking) koji su možda kod posetilaca i najomraženiji. Ove prateće obično koriste prodavnice na internetu i njihova svrha je da vlasnik sajta prati kretanje korisnika po svom sajtu. Kao kada prodavac u robnoj kući ide za Vama i nudi Vam sličnu robu onoj koju gledate, za koju ste zainteresovani. Eh... ali ne samo to, kolačići služe i za ponudu reklama prema Vašem interesovanju, što znači prilično nervirati, posebno kada reklame neprekidno iskaču, a Vi želite nešto korisno pročitati. Za razliku od pratilaca, personalizovani su često više nego korisni jer pamte Vaše podatke najčešće za pristup sajtu ili njegovim delovima, zatim čuvaju podatke o popustima koji su Vama dodeljeni i slično. To znači da sajt brine o Vama, a briga je obično svakom ugodna. Ako bi poželeli da ih delimo prema specijalizaciji, onda bi mogli da ih deklarišemo kao statističke, podatkovne, markentiške, podešavajuće, obavezne, neklasifikovane i slično.

Strah od kolačića

fotografija kolačića

Kada kolačići mogu biti opasni? Po svom obliku oni su bezopasni jer sadrže određenu informaciju koja se najčešće ne menja. Međutim prema mestu tvorbe ili nastajanja mogu biti pretnja u smislu špijuniranja. Dalimo ih na kolačiće prve ruke i kolačiće treće strane (First-Party and Third-Party Cookies). Kolačići prve ruke nastaju na sajtu koji posećujemo, server ih formira, dok za razliku od njih kolačići treće strane nastaju kako im i samo ime govori od trećih lica koja su se nekim načinom našla na sajtu koji posećujemo. Nekada to može biti plod dogovora između vlasnika sajta i treće strane, a često to budu ubrizgani kolačići od strane hakera ili marketara. Upravo pregledači kada ih instaliramo i pogledamo podešavanja kolačića najčešće imaju uključenu opciju da blokiraju kolačiće treće strane. Preporuka Čip I servisa računara jeste da zadržite ovo podešavanje i ne dozvoljavate kolačiće treće strane. To je jedan od osnova bezbednosti na krstarenju internetom. Naravno postoje i drugi, efektniji načini zaštite, ali oni sada nisu tema. I na kraju svakako moramo pomenuti divlje kolačiće, neki ih zovu zombijima. To su kolačići koji se instaliraju i kada je pregledač zabranio njihovu upotrebu. Zato ih i zovu zombijima što ustaju iz mrtvih. Jedan od primera su svakako kolačići koji su ulazili preko skladišta Adobe fleša koji je ukinut 01.01.2021. godine trajno i gde je sprovedena kampanja njegovog potpunog uklanjanja sa svih sistema. Naravno, sve je politika. Nisu ovi kolačići jedini razlog, osnovni razlog su tvorevine koje su nastajale u Flešu, a koje su pretraživači teško čitali i još teže razumevali, a time i teško prezentirali svojim korisnicima. najveći problem je svakako bila njihova sadržina, jer su mogli skrivati svašta u sebi i sa pogrešnim informacijama. Na žalost romantika na internetu je na neki način iščezla nestankom fleša, jer su moduli rađeni u flešu bili često očaravajući i veoma zanimljivi posetiocima. I Čip In se morao odreći svojih modula, pre svega menija urađenog u Flešu, zatim oblaka i kutije sa linkovima koji su bili idealni da postave linkove koji ne utiču na plasman i sadržinu samog sajta.

Zaključak o kolačićima

Kolačići su potrebni kako god gledali na njih. Donose mnogo benefita, koristi, daleko više nego zla i dobro je što postoje. S druge strane podešavanja internet pregledača su sve naprednija i jasno se u njima mogu odrediti pravila za bukvalno svaki kolačić na koji se naiđe, osim naravno zombija. Ponekada zombije možete ukloniti samo reinstalacijom operativnog sistema. Zato servis računara Čip IN najčešće i savetuje ovu uslugu. Osim toga ona je daleko jeftinija od bilo kakvih popravki.

ispisana firma Čip IN servisa