Clara pacta, boni amici – Čist račun, duga ljubav.

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi Korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje pruža sajt firme Čip IN servis računara. Samim korišćenjem ovog sajta podrazumeva se da su korisnici upoznati i saglasni sa ovim Uslovima Korišćenja. Ukoliko Vam ne odgovara neki od uslova ili ga ne želite prihvatiti, nemojte ni koristiti ovaj sajt, niti usluge koje pruža. Studio Čip IN zadržava pravo izmene ovih Uslova Korišćenja bez prethodne najave. Uvek su na snazi oni uslovi koji se trenutno nalaze na ovoj stranici i koji su postavljeni od strane studija Čip IN servis računara, a nisu plod nekog upada na sajt i njegove neovlašćene izmene.

Vlasništvo i autorska prava

Sadržaj ovog sajta, sav materijal, dakle tekstovi, slike, fotografije, audio i video materijali, baze podataka i programerki kod su vlasništvo firme Čip IN Igor Nobilo pr. osim delova koji dolaze od treće strane, u vidu baner reklama i pojedinih widgeta, odnosno u većini slučajeva samo njihovog sadržaja. Čip IN poseduje sve potrebne licence za materijal koji nije izvorno njegov, a odnosi se na programerski kod, odnosno neke od skripti. Sav sadržaj na koji Čip IN polaže autorsko pravo jeste zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima, kao i još nekim važećim zakonima R.Srbije. Strogo je zabranjeno kopiranje, objavljivanje, reprodukovanje pojedinih delova ili sadržaja ovog sajta, njihova izmena, distribucija, posebno kada se radi o komercijalnim ili reklamnim svrhama. Ukoliko imate neku od tih potreba, obratite se Čip IN servisu računara pisanim putem i iznesite svoj predlog, Čip IN je uvek spreman na dogovor ili saradnju ukoliko mu oni donose profit. Zabranjena je i svaka zloupotreba u vezi sa podacima prikupljenih sa ovog sajta. Logotip Čip IN firme je zaštićeni žig i autorsko je delo slikara S.Stefanovića i strogo je zabranjeno njegovo korišćenje ili objavljivanje, kopiranje, prerada, dorada i slično. Maskota Čipsi je takođe autorsko delo istog slikara i zabranjeno je svako njeno korišćenje, umnožavanje, prepravljanje, dorada i slično bez pisanog odobrenja ili prodate licence od strane Čip IN servisa računara ili samog autora. Za sve sporove nadležan je sud u Beogradu.

Odricanje od odgovornosti i davanja garancije

Studio Čip IN ne daje garanciju, niti odgovara za tačnost, pouzdanost i verodostojnost informacija obljavljenih na sajtu, a koje se ne tiču direktno same firme. Takođe ne garantuje za neprekidnu dostupnost ovog sajta, jer to pre svega zavisi od kompanija Ipage i Godaddy. Dalje servis računara Čip IN ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu posećivanjem ovog sajta ili preuzimanjem sadržaja sa stranice downloada, odnosno sa drugih mesta gde je to moguće ili sa sajtova proizvođača softvera. Koristeći usluge ovog sajta prihvatate na sebe punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem stranica ovog sajta. Takođe Čip IN se odriče odgovornosti od štete koja bi nastala putem više sile, odnosno uslova na koje ne može uticati.

Kao i velika većina drugih sajtova i ovaj se sastoji od linkova koji vode sa njega do drugih. Čip IN ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje koji se nalaze na ovim linkovima, niti one koji dolaze sa drugih linkova putem widgeta i rss-a na sam sajt. Čip IN nije vlasnik, niti autor tih sadržaja i odriče se svake odgovornosti u vezi sa njima ili štetom koju bi oni prouzrokovali korisniku sajta. Ukoliko odlučite da sledite neki od linkova sa ovog sajta, to činite na sopstvenu odgovornost i Čip IN ne odgovara za ishod takvog putovanja, niti malware koji se tamo zatekne. Postoji mogućnost štamparske greške na ovom sajtu i tu se firma takođe odriče odgovornosti.

Reklamiranje na ovom sajtu

Ukoliko želite da postavite svoj baner na sajtu www.servisracunara.org i taj baner je poslovnog, komercijalnog karaktera, u obavezi ste shodno Zakonu o oglašavanju, članu 11. da popunite i overite pečatom priloženu deklaraciju i da je dostavite ili putem pošte ili lično uz prethodni dogovor na adresu Čip IN, Beograd, Dragice Končar 20. Ukoliko oglašavate neku delatnost za koju je neophodna posebna saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa, u obavezi ste uz deklaraciju dostaviti i fotokopiju pomenutog akta u skladu sa članom 13. istog zakona. Neprikladni baneri ili oglasi neće biti objavljeni. Deklaracija je neophodna samo kada se radi o poslovnoj svrsi, odnosno podučavanju. Ukoliko imate neku drugu ideju sopstvenog reklamiranja na našem sajtu budite slobodni da je iznesete putem emaila.

STOP žetvi emailova sa sajtova! (no-email-collection)

Ovim se Čip IN pridružuje ovoj akciji sprovedenoj putem meta taga u cilju smanjivanja sakupljanja i zloupotrebe emailova širom sveta. Ovi emailovi se najčešće koriste za punjenje sandučića neželjenom poštom, jednim imenom nazvanom spam. Svesni smo da ovim potezom nećemo ni sprečiti, ni zaustaviti žeteoce emailova, ali eto toliko bar da kažemo ili skrenemo pažnju svi zajedno da tu pojavu ne želimo u svojoj blizini.

ispisana firma Čip IN servisa